Ledare och föreläsare

Kirill Lobin

Legitimerad läkare, jobbar inom psykiatrin, USÖ, mottagningen för unga vuxna. Ett av Kirills professionella intressen är hälsofrämjande insatser i den psykiatriska vården.

 

Föreläsning:

Matvanor och det psykiska måendet
Belyser hur matvanor kan påverka det psykiska måendet och vilken kost som kan bidra till en bättre psykisk hälsa.

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *