Vi vill tacka alla som har varit med och deltagit, föreläst, hållit klass eller jobbat som volontär den här dagen! Utan alla ideella krafter, sakkunniga och intresserade hade vi aldrig kunnat genomföra detta. Vi är mäkta stolta över vad vi åstadkommit och vi håller tummarna för att detta blir tradition framöver. Vi vill också tacka Kulturhuset Scenit, Kafé Kulör, Studieförbundet Vuxenskolan, Medicinska Föreningen och Lif för ert engagemang och samarbete.

Namaste!

Elin & Mariah